Marknadscheferna

För att bli framgångsrik, är varje idrottare beroende av sin tränare, liksom alla andra professionella personer som har sig själv som främsta verktyg för framgång. En sådan person är ledaren. Ledaregenskaper är mentala och intellektuella muskler. Och de utvecklas på samma sätt som fysiska muskler. Vilket gör att chefs- och ledarcoaching är den mest framgångsrika vägen att gå för att utvecklas som ledare.

Ledarskapets Dimensioner 2.0 garanterar utveckling, på samma sätt som all annan träning, där du går utöver det du redan gör. Och som du gör regelbundet över längre tid.

Drygt 6000 ledare har deltagit i ett ledarträningsprogram i sviten Ledarskapets Dimensioner. Med hjälp av den senaste generationen program 2.0 kan du tillsammans med din ledartränare och supercoach lägga upp ditt personliga ledarträningsprogram.

Mer information och direktkontakt får du genom att maila till coach@marknadscheferna.se

Följ länkarna nedan för att komma till varje region:

Stockholm

Västra Götaland

Södra Sverige