Vi utvecklar framtidens ledare

”Ledarskapets Dimensioner är ett utbildningsprogram som är mycket pedagogiskt genomtänkt och bygger på forskning.

Att träna både knoppen, kroppen och vänster samt höger hjärn- och kroppshalva stämmer väl överens med hur vi utbildade elitidrottare och elittränare på Bosön."

Catarina Bergström
Fd. ansvarig för idrottspsykologi på Riksidrottsförbundet samt fd. kursföreståndare för IK och Elitklassen på Bosön IFHS”