Effekter av våra program

 

 

 

 

 

 

 

Alla svar bygger på självskattning av nuläget. Samma nulägesanalyser genomförs regelbundet under programmen

 • Mer taktisk och strategisk än som tidigare fullt upptagen av det operativa
 • Tydligheten i rollen har ökat mellan 15-45%
 • Bilden av vad överordnad förväntar sig har ökat mellan 7-50%
 • Bilden av vad som förväntas av den egna organisationen har ökat mellan 12-66%
 • Målen för den egna organisationen är tydligare kopplade till övergripande mål
 • Medarbetarnas kunskap om målen har ökat
 • Medarbetarnas  bild av vad som förväntas av dem har ökat upp till 47%
 •  Den personliga relationen till var och en som rapporterar till deltagarna i programmen har stärkt med upp till 35%
 • Den personliga beslutförmågan har ökat upp till 20%
 • Förmågan att delegera har ökat mellan 8-29%
 • Kommunikationsförmågan har ökat
 • Självledarskapet hos medarbetarna har ökat upp till 35%
 • Feedback på när man har gjort ett bra arbete har ökat mellan 5-20%
 • Bilden  av vad  kollegor förväntar sig har ökat med 3-27%
 • Personlig tillfredsställelse  med kvalitén på det man presterar ökat med upp till 40%
 • Trivsel med eget arbete ökat upp till 37%
 • Insikt om den personliga motivationen har ökat
 • Motivationen att varje dag att gå till jobbet ökat  mellan 10 till 42%
 • Insikt om vad som stjäl motivation under en dag har ökat
 • Insikt om vad som ger personlig arbetsglädje har ökat
 • Insikt om vad som hindrar arbetsglädje har ökat
 • Förståelse av hur man kopplar den egna arbetsglädjen till det dagliga arbetet har ökat
 • Lättare att koppla den personliga motivationen till de mål som ska nås
 • Större kunskap om vad som ger medarbetare arbetsglädje
 • Större förståelse hur man kopplar medarbetares motivation till de mål som ska nås
 • Tidsanvändning har förbättrats med upp till 35%

 

“Utan att mäta specifikt kan jag berätta av egen erfarenhet att framstegen känns och märks på ett antal olika sätt med dessa program! Att mäta det man redan känner bör öka tillfredsställelsen ytterligare! Ett kvitto är alltid bra!” – Martin Kroon