Effekter av våra program

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla svar bygger på självskattning av nuläget. Samma nulägesanalyser genomförs regelbundet under programmen

 • Mer taktisk och strategisk än som tidigare fullt upptagen av det operativa
 • Tydligheten i rollen har ökat mellan 15-45%
 • Bilden av vad överordnad förväntar sig har ökat mellan 7-50%
 • Bilden av vad som förväntas av den egna organisationen har ökat mellan 12-66%
 • Målen för den egna organisationen är tydligare kopplade till övergripande mål
 • Medarbetarnas kunskap om målen har ökat
 • Medarbetarnas  bild av vad som förväntas av dem har ökat upp till 47%
 •  Den personliga relationen till var och en som rapporterar till deltagarna i programmen har stärkt med upp till 35%
 • Den personliga beslutförmågan har ökat upp till 20%
 • Förmågan att delegera har ökat mellan 8-29%
 • Kommunikationsförmågan har ökat
 • Självledarskapet hos medarbetarna har ökat upp till 35%
 • Feedback på när man har gjort ett bra arbete har ökat mellan 5-20%
 • Bilden  av vad  kollegor förväntar sig har ökat med 3-27%
 • Personlig tillfredsställelse  med kvalitén på det man presterar ökat med upp till 40%
 • Trivsel med eget arbete ökat upp till 37%
 • Insikt om den personliga motivationen har ökat
 • Motivationen att varje dag att gå till jobbet ökat  mellan 10 till 42%
 • Insikt om vad som stjäl motivation under en dag har ökat
 • Insikt om vad som ger personlig arbetsglädje har ökat
 • Insikt om vad som hindrar arbetsglädje har ökat
 • Förståelse av hur man kopplar den egna arbetsglädjen till det dagliga arbetet har ökat
 • Lättare att koppla den personliga motivationen till de mål som ska nås
 • Större kunskap om vad som ger medarbetare arbetsglädje
 • Större förståelse hur man kopplar medarbetares motivation till de mål som ska nås
 • Tidsanvändning har förbättrats med upp till 35%