Energitest

Hur förändras energinivån under ett arbetspass?

Ett kostnadsfritt energitest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stress innebär att man mobiliserar energi inför en utmaning. I en bil med svag motor krävs det att man växlar ner till en lägre växel för att klara en brant backe. En bil med starkare motor märker inte av att det var en backe, och kräver inte att man växlar ner för att klara den. Utan kör på som vanligt.

På samma sätt är det med stress. En person med mycket energi märker inte av utmaningar på samma sätt som de med lite energi. Och skulle man köra omkring bilen hela dagen på ettans eller tvåans växel får det snabbt konsekvenser för motorn.

Detsamma gäller stress. Att arbeta lång tid med hög stress sliter på människan, och får konsekvenser för allt hon gör. I både arbete och privatliv.

Vi erbjuder er en nulägestest av hur energin förändras hos personer under arbetsdagen. Testen görs under fem dagar med tre tillfällen per arbetspass då den upplevda energinivån mäts. Totalt får vi femton mätpunkter per person, vilket är tillräckligt för att se om det finns ett mönster.  Vilken nytta ni har av testen avgörs av resultatet. Det är som en bilbesiktning. Kanske är allt OK, eller finns sådant som behöver ses över.

Nivån av energi hos personalen påverkar många aspekter av det som sker i företaget. Såväl på den individuella nivån, som företaget i helhet. Det kan även vara företagets rutiner och struktur som förhindrar energitillflöde och skapar stress istället. Och detta kan vi ta reda på.

Våra studier, som omfattar drygt 7 000 personer, ger samma bild forskningen i stort: Energinivån hos de anställda sjunker snabbare under en arbetsdag än vad man trott, och att det får konsekvenser för såväl individen som för organisationen.

Genom att låta ett antal personer i organisationen uppskatta sin energinivå vid ett antal tillfällen, får man en hint om hur det ser ut.  Ser man i en test att energinivån minskar, kan man göra något åt det. Även hos er. En nulägesanalys ger en ögonblicksbild, men en gemensam ögonblicksbild visar på ett möjligt mönster.

 

För mer information kontakta Mika Holmér på mika@holmermanagement.com