Dynamiskt ledarskap

 

Detta är ett av marknadens mest effektiva och beprövade ledarträningsprogram med över 7000 deltagare.

Programmet bygger på forskning av några av världens främsta motivationsforskare och forskare inom positiv psykologi och kognitionsvetenskap: Vetenskaplig grund

Tusentals deltagare som deltagit i våra träningsprogram har mätt sin utveckling regelbundet under programmets gång. Vid avslutat program har de redovisat sina upplevelser. Exempel på redovisade effekter finner du här.

Gör en kostnadsfri nulägesanalys för antingen ledarskap eller självledarskap genom att mejla: tests@holmermanagement.com och ta reda på ditt nuläge.

 

Från 4 900:- för ett 8-12 månaders träningsprogram.

 

Dynamiskt Ledarskap är ett träningsprogram som fungerar för såväl företagsledare med många anställda, som för dig som vill utveckla ditt självledarskap. Precis som ett bra gym fungerar för alla som tar sin träning på allvar.

Årsabonnemang från 2.900:- för gruppträning under 8-12 månader.

“Ledarskapets Dimensioner är ett utbildningsprogram som är mycket pedagogiskt genomtänkt och bygger på forskning. Att träna både knoppen, kroppen och vänster samt höger hjärn- och kroppshalva stämmer väl överens med hur vi utbildade elitidrottare och elittränare på Bosön.” Catarina Bergström Fd. ansvarig för idrottspsykologi på Riksidrottsförbundet samt fd. kursföreståndare för IK och Elitklassen på Bosön IFHS

Programmet har hjälpt allt från företagsledare för kända företag till partiledare att göra vad ingen hade trott.

En prorektor för ett av våra främsta universitet säger:

Det här programmet borde alla våra forskare delta i.  

Det fungerar lika bra för de som ska nå sina mål genom många, som för dem som arbetar mer på egen hand. Exempelvis säljare som ska nå tuffa mål.

 

I länken finner du några av alla de organisationer som använt våra program för att träna sina ledare och nyckelmedarbetare: Användare av våra program

 

Oavsett om du främst ska nå resultat genom andra i ett ledarskap, eller tillsammans med andra i ett självledarskap, är det din förmåga till samspel som blir avgörande för hur du kommer att lyckas. Alla kan sätta mål. Det kräver mer att nå dem.

Om du inte får andra att hjälpa dig att nå dem, blir du lika effektiv som en eremit.

Dynamiskt Ledarskap är träningsprogrammet som alla i en organisation kan delta i.

I en tid då distansledarskap, distansarbete och självledarskap ökar, ökar kraven på samspel och samarbete. Målen är högre och kraven på leverans större.

Du kan inte nå mål utan att utvecklas. Kan du nå dina mål på rutin, är det inga mål. Mål kräver att man går utöver det man redan åstadkommit. Det kräver utveckling.

 

Programmet är utvecklat för att fungera i olika sammanhang:

För er som vill använda programmet In-House  med egna ledartränare

För dig som som är ledare och  vill gå ett ledarskapsprogram med uppföljning i grupp online

För dig som  vill gå ett självledarskapsprogram med uppföljning i grupp online

Programmet som du har råd att låta alla ledare delta i

Programmet som du har råd att låta alla anställda delta i