Engagemang och motivation

Individuellt program för ökat engagemang och motivation för ledare

 

 

 

 

 

 

 

 

Stress innebär att man mobiliserar energi inför en utmaning. I en bil med svag motor krävs det att man växlar ner till en lägre växel för att klara en brant backe. En bil med starkare motor märker inte av att det var en backe, och kräver inte att man växlar ner för att klara den.

Utan kör på som vanligt.

På samma sätt är det med stress.

En person med mycket energi märker inte av utmaningar på samma sätt som dem med lite energi. Och skulle man köra omkring bilen hela dagen på ettans eller tvåans växel får det snabbt konsekvenser för motorn.

Den dagliga pressen på nyckelpersoner i yrkeslivet är större än på en elitidrottare inför tävling. Det är match varje dag. Hela dagen! För att prestera på topp, utan att vika ner sig, behöver varje elitidrottare mycket energi. Det samma gäller i yrkeslivet. Studier visar att kost och motion inte räcker. Men vi har programmet som ger dig ytterligare energi. Och som ger bättre återhämtning.

Energinivån påverkar problemlösning, beslutsfattande, kommunikation……, ja allt som sker under dagen. Inte minst kundrelationer.

Programmet har som mål att minska stress och öka välbefinnandet hos deltagaren.

 

Högt engagemang och motivation medför många fördelar:

Minskad stress

Bättre ledarskap

Högre produktivitet

Högre inkomst

Bättre omdömen från kunder

Bättre förhandlare

Bättre relationer till kollegorna

Högre kreativitet

Större social förmåga

Byter jobb mer sällan

Bättre hälsovanor

Lägre blodtryck

Effektivare immunförsvar

Färre sjukdagar

Leva längre

Högt engagemang och motivation ger alltså en enorm effekt. En förutsättning för att ha ett högt engagemang och motivation är att man har tillräckligt med energi, och vet vad som ger både arbetsglädje och motivation.

 

Programmet innehåller: 

Vi har tagit det bästa ur våra 20 träningsprogram för ledare och medarbetare och kombinerat med våra erfarenheter från uppdrag i olika organisationer.

Vi utgår från beprövad forskning och satt samman detta i ett wellbeing-program för nyckelpersoner.

  • Du följs av en egen ledarskaps-PT, som följer dig under 3 månader. Din ledarskaps-PT kommer att följa dina resultat och förutom ett inledande samtal och tre samtal per månad, har du tillgång till din ledarskaps-PT under hela programmet.
  • Varje månad får du nya unika tester för att få veta mer om både ditt nuläge och hur du ska öka din energi, engagemang och motivation .
  • Du dokumenterar din utveckling i en handlingsplan under hela programmet.

Under 3 månader får du arbeta med att öka din självkännedom om ditt personliga engagemang och motivation.

 

Distansprogram:

Hela programmet är på distans.

 

Bonus:

När som helst under programmet erbjuder vi kostnadsfria energitester för övrig personal i organisationen för att komplettera de egna analyssvaren.

 

Anmälan:

Anmälan sker till anmalan@holmermanagement.com.

Anmälan ska innehålla vilket program det syftar på, namn på deltagaren, mejladress och fullständig faktureringsadress inkl. mejladress för betalning. Betalning 10 dagar.

 

Konsulter som arbetar med programmet:

Mats Holmér

Henrik Perrin

Mika Holmér