Tester och Pulsmätningar

Vill ni ta pulsen på engagemanget på er arbetsplats?

Engagemang   Arbetsglädje  Motivation  Mål  Förväntan 

Tester och pulsmätningar ger ögonblicksbilder av er organisation. Ungefär som att ta ett foto. Pulsmätningar med hög frekvens påminner mer om en film.

Genom återkommande mätningar får man verktyg att både mäta nuläget och incitament till förändring. Men man kan även följa organisationens utveckling. Mätningarna blir ännu mer användbara om de integreras i våra ledarskaps- och självledarskapsprogram då mätningarna blir en del av programmen.

Se här för effekter av våra program.

Men kan även fungera som självständiga verktyg. Vid ett tillfälle, för en ögonblicksbild, eller som högfrekventa pulsmätningar. Precis hur ofta ni vill.

Pulsmätningar med hög frekvens är viktigare än tidigare

I tider av stora och snabba förändringar och med mer distansarbete och distansledarskap är det viktigare än någonsin att förstå hur medarbetarna hanterar situationen över tid. Inte minst för att veta hur ensamarbete påverkar engagemang och välbefinnande. För att verkligen komma åt känslan av delaktighet, motivation och engagemang  är pulsmätningar omedelbara och enkla att genomföra.

Våra tester är mer omfattande än pulsmätningar och baserade på standardfrågor som vi regelbundet använder oss av.  Men förutom våra våra standardfrågor kan ni även skapa egna frågor.
Med standardtester ställs frågor som mäter nuläget generellt. För riktade åtgärder så behöver du kunna kombinera dessa anpassade frågor i pulsmätningar. Dessa frågor kan vara de som vi normalt använder eller genom att skapa era egna frågor. Eller bara använda enstaka frågor i pulsmätningar.

Det går absolut att jobba med olika frågor inom olika delar av organisationen.
För att mäta dagligt engagemang och arbetsglädje ute i organisationen så behöver du ge rätt frågor till rätt team/avdelningar. För även om alla strävar mot samma mål så har ni sannolikt olika utmaningar och delmål inom organisationen. Kanske vill ni veta hur motiverande era mål är på en skala mellan -5 och +5. De flesta chefer uppger generellt målen mer motiverande än deras medarbetare. Hur kan man underlätta att medarbetarnas motivation ökar?

Det är ibland viktigt att veta vad alla i organisationen tycker i en viss fråga. Då kan du få ögonblicksbild av hela organisationen? Ibland ett team eller en avdelning.
Att snabbt få svar på hur medarbetarna upplever situationen underlättar förändring.

Deltagarnas svar är alltid anonyma
Både tester och pulsmätningar bygger på frivillighet. Det är upp till varje medarbetare att själv avgöra om hen vill svara på frågorna som skickas ut. Minsta antalet deltagare i en test eller pulsmätning är 5 personer för att anonymiteten ska kunna bibehållas.

Alla tester och pulsmätningar genomförs av vår organisationssociolog. Eventuellt även med psykolog och våra ledarskapstränare. Tillsammans med dem kan du få förslag på åtgärder kopplade till en test eller pulsmätning. Åtgärder av detta slag är alltid chefens ansvar. Men det finns sällan patentlösningar på en ögonblicksbild, så att integrera åtgärderna i våra ledarskaps- och självledarskapsprogram ökar möjligheterna till att åtgärderna blir framgångsrika och förändringarna varaktiga. https://holmermanagement.com/sv/program/dynamiskt-ledarskap/

Att gå utöver det man normalt gör, göra det regelbundet och över tid är nyckeln i att åstadkomma stadigvarande förändring. För att underlätta önskvärda förändringar och nya vanor är det viktigt att resultatet är tillgängligt för alla de som ska involveras i förändringen. Ingen gör någon förändring bara för att man deltagit i en test. Det kräver ett arbete där alla engageras och känner delaktighet

Vill du veta hur det ser ut hos er?

Exempelvis:

Hur motiverande är organisationens mål  för era medarbetare?

I vilken grad har era medarbetare en klar bild av vad som förväntas av dem?

Hur engagerade är era medarbetare vid distansarbete?

 

Tester och pulsmätningar ger ögonblicksbilder av er organisation. 

Pulsmätningar innebär en eller två frågeställningar, ungefär som att väga sig, medan testerna är mer omfattande. Kanske 10 till 20 frågor.

Använd våra standardtester och pulsmätningar, eller skapa er egna frågor.

 

Vill du veta mer om våra tester och pulsmätningar, kontakta: mika@holmermanagement.com