Vetenskaplig grund

Vår vetenskapliga grund

Holmér Management International (HMI) har valt att basera sina program och utbildningar på Positiv Psykologi och Kognitionsvetenskap, som är ett tvärvetenskapligt forskningsområde med viktig bäring på socialantropologi, sociologi och psykologi.

Första gången vi kom i kontakt med Positiv Psykologi var i mitten av 2000-talet genom Roar Dons, en norsk psykolog som sedan 2005 varit en viktig samarbetspartner för HMI och tidvis även ansvarig för HMI:s verksamhet i Norge.

Det gjorde att Mats Holmér 2009 fick en inbjudan av Martin Seligman till en konferens i Philadelphia, där han träffade såväl Martin Seligman, Christopher Peterson, Mihaly Csikszentmihalyi, Sonja Lyubomirsky, som de flesta då framstående forskarna inom området..

Sedan dess har HMI utvecklat mer än 20 utbildningar och program baserade på Positiv Psykologi. Främst inom ledarskapsträning, men även förändringsarbete, service och bemötande, teamutveckling och självledarskap. HMI har har som ambition att leva nära olika forskare och lärosäten. Program som HMI erbjuder är bland annat utvecklade av Martin Persson, professor i Hälsovetenskap, knuten till Högskolan i Kristianstad, men vars forskning och föreläsningar tar honom över hela världen. För att säkerställa den vetenskapliga grunden i alla HMI:s utbildningar och program, leds det vetenskapliga arbetet  av organisationssociolog Mika Holmér, Uppsala, som också är en av HMI:s huvudförfattare.

 

Mål för ledarskapsträning baserad på positiv psykologi 

Att tillämpa positiv psykologi på ledarskapsträning är tacksamt, då det handlar om att att fokus på framtiden, leva i nuet och förlika sig med det förgångna.

I allmänhet är målen för positiv psykologi i ledarskapsträning följande:

 • Att påverka deltagarens liv, både som ledare och människa – detta mål är överordnat allt andra, och alla andra matas indirekt in i detta mål.
 • Det huvudsakliga målet med ledarskapsträning är att förbättra deltagarens förmåga att nå mål och resultat genom andra. Den ledarträning HMI utövar genom Positiv psykologi är inte annorlunda;
 • Öka deltagarens upplevelse av positiva känslor; som arbetsglädje och motivation
 • Hjälp deltagaren att identifiera och utveckla sina ledarskapsstyrkor och unika talanger;
 • Förbättra kundens förmåga att koppla sina ledarskapsstyrkor till organisationens mål och  sina målsökande förmågor;
 • Bygg en känsla av framtidsfokus i deltagarens perspektiv;
 • Odla deltagarens känsla av lycka och välbefinnande;
 • Utveckla en känsla av tacksamhet hos deltagaren;
 • Hjälp deltagaren att bygga och upprätthålla hälsosamma, positiva relationer med andra som är nödvändiga personer för att nå uppsatta mål
 • Uppmuntra deltagaren att upprätthålla en optimistisk syn på de mål som ska nås, vilket är en viktig del i framtidsfokus
 • Hjälp deltagaren att lära sig att njuta av varje positivt ögonblick. Istället för att allt bara blir avbockade punkter i kalendern.

 

Vad är positiv psykologi: 

Positiv psykologi har beskrivits på många sätt och med många ord, men den vanligt accepterade definitionen av fältet är denna:

“Positiv psykologi är den vetenskapliga studien av vad som gör livet mest värt att leva” (Peterson, 2008 ).

För att driva denna korta beskrivning lite längre är positiv psykologi en vetenskaplig strategi för att studera mänskliga tankar, känslor och beteende, med fokus på styrkor istället för svagheter, bygga det goda i livet istället för att reparera det dåliga och ta livet av genomsnittliga människor upp till ”bra” istället för att bara fokusera på att flytta de som kämpar upp till ”normalt” (Peterson, 2008).

Som fält tillbringar positiv psykologi mycket av sin tid på att tänka på ämnen som karaktärstyrkor, optimism, livstillfredsställelse, lycka, välbefinnande, tacksamhet, medkänsla (liksom självkänsla), självkänsla och självförtroende, hopp och förnöjsameht.

Dessa ämnen studeras för att lära sig hjälpa människor att blomstra och leva sina bästa liv, både som ledare och det övriga livet.

 

Om grundaren: Martin Seligman

Martin Seligman är en forskare med en bred erfarenhet av psykologi.

Om du aldrig hade hört talas om den positiva psykologrörelsen förrän nu, kan du fortfarande ha hört hans namn någon gång. Seligmans forskning på 1960- och 70-talet lägger grunden för den välkända psykologiska teorin om ”inlärd hjälplöshet.” Denna teori, som har stöttats av decennier av forskning, förklarar hur människor och djur kan lära sig att bli hjälplösa och känner att de har tappat kontrollen över vad som händer med dem.

Seligman kopplade detta fenomen till depression och noterade att många som lider av depression känner sig också hjälplösa. Hans arbete med ämnet gav inspiration, idéer och bevis för att säkerhetskopiera många behandlingar för depressiva symtom, samt strategier för att förebygga depression.

Även om detta är tillräckligt imponerande på egen hand visste Seligman att han hade mer att erbjuda psykologisamhället och världen i stort – i synnerhet mer arbete med det positiva, det upplyftande och det inspirerande. Efter att ha namngivit sig själv med inlärd hjälplöshet, vände han sin uppmärksamhet på andra egenskaper, egenskaper och perspektiv som kunde läras.

Han fann vad han letade efter i motståndskraft och lärt sig optimism, fynd som blev grunden för hans brett administrerade resiliensprogram för barn och militärer, bland andra.

Seligman blev frustrerad över psykologins alltför snäva fokus på det negativa; så mycket uppmärksamhet ägnades åt psykisk sjukdom, onormal psykologi, trauma, lidande och smärta, och relativt liten uppmärksamhet ägnades åt lycka, välbefinnande, exceptionalitet, styrkor och blomstrande.

När han valdes till president för American Psychological Association 1998, hoppade han av möjligheten att ändra fältets riktning från en så inflytelserik position. Han föreslog ett nytt delområde av psykologi med fokus på vad som är livgivande snarare än livsnedbrytande. Grundläggande uppsatser om detta nya område, positiv psykologi, publicerades 2000 av Seligman och “grundande far” till FLOW, Mihaly Csikszentmihalyi.

Sedan 2000 har Seligmans uppmaning till ett större fokus på det positiva i livet besvarats av tusentals forskare runt om i världen, vilket lett till  tiotusentals studier om positiva fenomen och skapar en bas för tillämpning av positiva principer för ledarskapsträning, undervisning, relationer på arbetsplatsen och på alla andra livsområden.