Vi utformar era program

Vi utformar era utbildningar och program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merparten av alla utbildningar som erbjuds till företag och organisationer är så pass generella att de egentligen inte passar någon. Holmér Management International har mångårig vana att skriva och utforma utbildningar och program inom områdena:

–          Ledarskap

–          Teamutveckling

–          Självledarskap

–          Stress Management

–          Bli ledartränare

 

Program och Utbildningar kan utformas enligt varje kunds önskemål. Från utformning till organisationsspecifikt innehåll:

  • Egna färger och utformande
  • Logotype
  • Typsnitt
  • Förord
  • Värdeord och begrepp
  • Värderingar
  • Mål
  • Kulturskapande innehåll
  • Egna önskemål

 

Som en av få utbildningsskapare har vi möjlighet att utforma utbildningar och utvecklingsprogram inom de områden som angivits. Detta då vi inte använder andras utbildningar, utan utformar dessa från grunden och helt äger rättigheterna till allt material. Vi har all den kompetens knutna till oss som krävs för att skriva och utveckla utbildningar och program till er verksamhet.

Utbildningarna kan antingen genomföras in-house, då vi gärna utbildar er till ledartränare, eller med utbildare från vår partner BMG, som leds av Johan Åminne och som sköter försäljningen av HMI:S program i Ledarskapets Dimensioner 2.0. inom Norden